Samen met de doelgroep werken aan een gezond voedsellandschap

Voor verandering moeten we anders denken én doen. Voorlichting is vaak niet genoeg en verandering opleggen kan averechts werken. De Voedselapotheek betrekt daarom alle stakeholders bij het proces van verandering. Met design thinking – een mensgerichte methode om problemen op te lossen – gaan we aan de slag. Samen met de doelgroep doen we brainstorms, maken prototypes en testen in de praktijk oplossingen voor een gezonde voedselomgeving.

Waarom een gezonde leefomgeving hard nodig is

De helft van de volwassen Nederlanders heeft matig tot ernstig overgewicht en dat brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Mensen met een laag inkomen en opleidingsniveau hebben meer kans op overgewicht, leven gemiddeld 7 jaar korter en 15 jaar langer in slechte gezondheid. Daarnaast staan kinderen die ongezond opgroeien vaak op een achterstand voor de rest van hun leven. Een situatie die onacceptabel is.

Ongezond eten leidt tot tien procent van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland.

De gezonde keuze zou ook de makkelijkste keuze moeten zijn.

Alle stakeholders werken samen aan verandering

Onderzoek heeft aangetoond dat gezond eten het ontstaan van chronische ziekten kan voorkomen. Het is ook bekend dat de inrichting van de leefomgeving mensen kan aansporen tot gezond gedrag. Om daadwerkelijk een gezonde leefomgeving te realiseren is het van belang dat we samenwerken met de verschillende stakeholders. In onze wijkaanpak is dat bijvoorbeeld de huisarts, de apotheek, maar ook de lokale supermarkt én natuurlijk de bewoners zelf.

Onze aanpak in vier stappen

1 - Verkenning

We starten een project altijd met een verkenning, om te begrijpen welk vraagstuk er ligt en welke stakeholders belangrijk zijn. We maken kennis met sleutelfiguren, bewoners, zorgprofessionals, voedselaanbieders en lokale organisaties. We zoeken naar verbinding met de mensen en hun omgeving.

2 - Creatie

Het is belangrijk om alle stakeholders te betrekken bij het ontwikkelen van ideeën, zodat zij zich mede-eigenaar voelen en ook verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie en het succes van de ontwikkelde interventies. Dit doen we door co-creatie sessies te organiseren met alle stakeholders.

3 - Actie

We komen meteen in actie door de beste ideeën te vertalen naar vernieuwende concepten, die we vervolgens in een proefopstelling testen. Door meteen naar een concreet en tastbaar ontwerp te gaan wordt het makkelijk om feedback op te halen bij alle stakeholders en het concept te optimaliseren.

4 - Implementatie

In samenwerking met onderzoekers brengen we in beeld welke impact we maken met de interventie op de verandering naar een gezonder eetpatroon. Met deze input wordt de definitieve interventie ontwikkeld en samen met alle stakeholders geïmplementeerd en geborgd in de omgeving.

De Voedselapotheek werkt samen met en in opdracht van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes, voedselaanbieders en hogescholen. Hieronder een greep uit onze partners.

Wetenschap als basis

Onze concepten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Met dit als basis bouwen we onze kennis verder uit. Dat doen we samen met voedselproducenten, diëtisten, leefstijlcoaches, gedragswetenschappers, artsen en apothekers. Samen met het Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg werken we aan een methodiek om de impact van onze projecten te meten. Zo wordt de kracht van preventie nog duidelijker.

Meer inspiratie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.