Lokaal samenwerken aan ziektepreventie door gezond eten te stimuleren

Voedselapotheek Wijkaanpak is een jaarprogramma dat wij samen met Stichting Het Eetschap hebben ontwikkeld. In De Wijkaanpak werken we met lokale organisaties, professionals én bewoners aan een gezonde voedselomgeving. Dit doen we door met elkaar concrete concepten te ontwikkelen die de kennis over gezond eten vergroten en zorgen voor een voedselomgeving die gezonde keuzes makkelijker maakt.

Samenwerken met bewoners

Om te zorgen voor gezonde inwoners is samenwerken tussen professionals en bewoners in de wijk nodig. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren. De huisarts kan dat niet alleen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gemeente en GGD.

Door bewoners onderdeel te maken van de aanpak kunnen we beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Bovendien bevordert gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid de persoonlijke betrokkenheid in de wijk. Dit draagt bij aan een betere borging en voortzetting van de ontwikkelde initiatieven.

De Voedselapotheek werkt samen met en in opdracht van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes, voedselaanbieders en hogescholen. Hieronder een greep uit onze partners.

Concepten die zijn ontwikkeld in de wijkaanpak

Meer informatie over een Wijkaanpak op maat in jouw gemeente?

Meer inspiratie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.