Een gezond voedsellandschap
op school

Steeds meer kinderen en jongeren zijn te zwaar. In 2021 had 15,5 procent van de 4- tot 12-jarigen en 15,9 procent van de 12- tot 16-jarigen overgewicht. Daarnaast staan kinderen die ongezond opgroeien vaak op een achterstand voor de rest van hun leven. Een situatie die onacceptabel is. Samen met scholieren, studenten, docenten en de voedselomgeving rondom scholen denken we na over hoe we gezonde voedingskeuzes voor de jeugd aantrekkelijker kunnen maken. Dit doen we door de jeugd actief te betrekken in het ontwikkelen van interventies, want zo sluit het beter aan bij hun belevingswereld.

Deze school ging je voor:

Gezonde keuze makkelijker maken?

In een verkennende intake brengen we jouw ambities en uitdagingen in beeld. Welk voedsellandschap wil jij gezonder maken? En hoe zorg je ervoor dat jouw oplossing naadloos aansluit bij de behoeften van jouw doelgroep

Projecten voor scholen

Máxima Medisch Centrum en Trudo
HAS green academy
ROC Amersfoort
JOGG Eindhoven / GGD Brabant-Zuidoost
Gemeente Amersfoort

Onze werkwijze

Innovatie die écht bijdraagt aan verandering

Samen mét de doelgroep ontwikkelen we vernieuwende concepten die gezond eten bereikbaar maken voor iedereen. In de apotheek, de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis, in de supermarkt, bij de voedselbank, op school en in de woonwijk. 

Onze leefomgeving heeft invloed op de voedingskeuzes die we maken. Gezonde voedingskeuzes zijn belangrijk, want voeding heeft de kracht om bepaalde ziektes te voorkomen en onze gezondheid te bevorderen. De Voedselapotheek werkt samen met bewoners, voedselaanbieders en zorgorganisaties aan een gezond voedsellandschap.

Voedselapotheek actief in heel Nederland!

Ontwerpbureau de Voedselapotheek is actief in heel Nederland. Momenteel werken we aan projecten in de regio Utrecht/Amersfoort, regio Eindhoven en de provincie Limburg. We gaan graag nieuwe samenwerkingen aan om samen met jou Nederland gezonder te maken!

Meer inspiratie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.