Medicijnresten uit Water

Medicijngebruik in Nederland neemt toe, het totale gebruik ligt naar schatting op circa 3,5 miljoen kilogram per jaar. Door de vergrijzing stijgt het medicijngebruik de komende jaren. Apotheken verstrekken gemiddeld driemaal zoveel medicijnen aan de Nederlandse 65-plusser. Hierdoor nemen ook de concentraties van medicijnresten in het oppervlaktewater toe. Een deel van de ingenomen medicijnen komt […]

Leefstijl op recept

Een gezonde leefstijl kan verschillende aandoeningen voorkomen en zelfs omkeren. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door gezond te leven, maar ervaren vaak wel een drempel om hun leefstijl daadwerkelijk aan te passen. Niet iedereen heeft de motivatie, discipline of het doorzettingsvermogen om dit te veranderen, of weet hoe dit op een verantwoorde manier aangepakt kan […]

Geen pillen, maar paprika!

In samenwerking met studenten Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht, startten we het initiatief Leefstijl Op Recept. In Mark Slager’s Apotheek Orion voert een leefstijlcoach gesprekken met cliënten, op basis waarvan recepten en groentenpakketten worden uitgedeeld. Een geslaagde, eerste stap naar het toekomstbestendig inrichten van de zorg. Twee dames met een droom, een apotheker met een […]

Meer inspiratie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.