Huisartsen Eemland

Leefstijl op recept

Een gezonde leefstijl kan verschillende aandoeningen voorkomen en zelfs omkeren. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door gezond te leven, maar ervaren vaak wel een drempel om hun leefstijl daadwerkelijk aan te passen. Niet iedereen heeft de motivatie, discipline of het doorzettingsvermogen om dit te veranderen, of weet hoe dit op een verantwoorde manier aangepakt kan worden.

In verschillende wijken in Amersfoort groeit de laatste jaren de aandacht voor leefstijl als interventie. Met project Leefstijl op Recept willen we ervoor zorgen dat zorgverleners in de wijk makkelijker doorverwijzen naar leefstijl. We willen stimuleren dat bewoners na verwijzing ook daadwerkelijk aan de slag gaan met hun gezondheid.

Dit gaan we doen samen met Apotheek Orion, Orion Huisartsen en een diëtiste en leefstijlcoach zijn betrokken. De Voedselapotheek coördineert het project en denkt actief mee in de uitvoering en het betrekken van de doelgroep. 

We zijn het project gestart met een grote uitvraag onder professionals en bewoners in de wijk over het thema leefstijl. Wat verstaan zij onder leefstijl, weten bewoners waar ze naartoe kunnen voor hulp bij het verbeteren van hun gezondheid en welke behoeften zijn er vanuit professionals en bewoners met betrekking tot leefstijl? Met de inzichten uit dit onderzoek zetten we na de zomer van 2022 een vervolg in.

Ik wil ook zo'n project starten!

Partners

Dit gaan we doen samen met Apotheek Orion, Orion Huisartsen en een diëtiste en leefstijlcoach zijn betrokken.

Meer van onze projecten

Voedselapotheek
ROC Amersfoort
Brabants kernteam Medicijnresten uit Water, Provincie Noord-Brabant
HAS green academy

Meer inspiratie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.