Máxima Medisch Centrum en Trudo

Expeditie VitaalGezond

Expeditie VitaalGezond is een samenwerking tussen ziekenhuis Máxima MC en woningcoöperatie Trudo om de domeinen zorg en wonen te verbinden op het gebied van vitaliteit en gezondheid. De ambitie is om op een innovatieve manier en in samenwerking met andere partners een bijdrage leveren aan de vitaliteit van en (preventieve) zorg voor inwoners van de Brainport regio (Eindhoven). Binnen de Expeditie vallen 2 verschillende projecten.

Project ‘Gezond wonen in de toekomst’ heeft als doel interventies inzetten in de woning en woonomgeving, die bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van de bewoner. Dit wordt gedaan door een demo woning in te richten voor het testen van interventies en uiteindelijk door te ontwikkelen naar de woning van de toekomst op Strijp-S. Voor het ontwikkelen van deze interventies wordt samengewerkt met verschillende onderwijsinstellingen zoals het Summa College en Fontys Hogeschool.

Project ‘Lekker in je vel’ heeft als doel de zorgvraag te laten afnemen door in te zetten op voorkomen van (toename) van ziekte en zorg. Dit wordt gedaan door een Lekker in je vel loket in de wijk Bennekel aan te stellen waar een Lekker in je vel coach laagdrempelig het gesprek aangaat met bewoners over positieve gezondheid. Ook vinden verwijzingen plaats naar initiatieven in de omgeving. In dit project worden wijkpartners, bewoners en patiënten actief betrokken bij de ontwikkeling, zodat de uiteindelijk interventie goed zal aansluiten bij hun behoeften en mogelijkheden.

Ik wil ook zo'n project starten!

Partners

Partners: bewoners, wijkcentra BBB en De Dommel, leefstijlcoaches, WIJeindhoven, JOGG Eindhoven, Eindhoven Sport, Eindhoven Vitaal, gemeente Eindhoven.

Meer van onze projecten

Voedselapotheek
HAS green academy
Brabants kernteam Medicijnresten uit Water, Provincie Noord-Brabant

Meer inspiratie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.