Gezonde voeding Anna Ziekenhuis

Maart 2022 – We gaan samenwerken met het Anna Ziekenhuis in Geldrop aan een gezond voedselaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers.

Het Anna Ziekenhuis heeft de ambitie om leefstijl en preventie beter op de kaart te zetten en uit te dragen samen met de medewerkers, patiënten en bezoekers. Een belangrijk thema daarin is gezonde voeding. Het blijkt lastig om alle medewerkers aan boord te krijgen bij het uitdragen van deze nieuwe visie. Als ziekenhuis heb je te maken met veel verschillende stakeholders met ieder hun eigen behoeften en ideeën voor de toekomst.

In het kort onze aanpak: We starten met een projectverkenning, om te begrijpen welk vraagstuk er ligt en welke stakeholders belangrijk zijn. Daarna gaan we over tot co-creatie, het is namelijk heel belangrijk om alle stakeholders te betrekken bij het ontwikkelen van ideeën, zodat zij zich mede-eigenaar voelen en verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie en het succes ervan. We komen meteen in actie door de beste ideeën te vertalen naar concepten, deze uit te gaan voeren en testen. Om de concepten goed te laten aansluiten bij de behoeften stemmen we af met alle stakeholders en optimaliseren we de concepten waarna we overgaan tot implementatie en borging.

Binnenkort meer!

Partners

Anna Ziekenhuis, Anna Ouderenzorg, Anna TopSupport, Sir Goodwill, HAS Hogeschool Healthy Living, Hotelschool Maastricht

Meer van onze projecten

Vorige
Volgende